PODKLADY PRO TŘÍDNÍ SCHŮZKY
4. 9. 2014

 

SEZNÁMENÍ S PROVOZNÍM ŘÁDEM: 6.15 – 16.00 hod.

 •  přivádění dětí do 8.30 – je NEPŘÍPUSTNÉ, aby se děti při příchodu hlásily samy. Příchod ohlašují rodiče – dětem není rozumět, mluví potichu a nevíme, s kým přišlo. Přebíráme zodpovědnost pouze za dítě ŘÁDNĚ předané rodičem či jinou zmocněnou osobou!!!
   
 • odvádění dětí po obědě nejpozději 12.30
   
 • odvádění dětí po spaní 14.30 – 16.00 (16.00 je čas pro opuštění budovy, nikoli vyzvednutí – je to uvedeno i ve Školním řádu)
   
 •  při odchodu ze školky NEDOVOLTE dětem, aby si pomocí „bzučáku“ otevíraly samy dveře, byť ve vaší přítomnosti. Toto opatření bylo provedeno proto, aby děti na zvonek nedosáhly a ne, aby jim byl udělen návod ze strany rodičů, jak se dostat ven
   
 •  odhlašování dětí psát do sešitu v šatně, zde píšeme i pokud jde dítě po obědě
 • odhlašování ze stravy nejpozději do 8.00, po 8.00 přímo ve ŠJ – tel.č. je v šatně

 

SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM:

 •  ŠŘ je závazný dokument pro rodiče i učitelky, porušení ze strany rodičů může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ
   
 •  telefonní čísla jsou i v šatně
   
 •  co děti potřebují do MŠ – musí být oblečení na pobyt venku a obuv do písku!!!, předškoláci cvičební úbor (dle zájmu rodičů i děti 4-5 let)
   
 •  nemocné děti v MŠ a ranní filtr – můžeme požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, když máme podezření z nemoci, máme právo dítě odeslat domů – zákon na ochranu zdraví (visí v šatně). Bohužel spousta maminek je stále bezohledných nejen vůči ostatním maminkám, které své děti doma nechávají a berou si paragrafy a zajišťují hlídání, ale hlavně vůči svým dětem, které v nemoci ve školce nechají trpět s odůvodněním, že „doma to ještě neměli“ nebo že „to nic není, jen rýma“ apod.
   
 • postup při nevyzvednutí dítěte z MŠ do 16.00 hod – nejprve rodinní příslušníci, poté Městská policie
   
 •  zákaz vodění psů a kouření v celém areálu MŠ
   
 •  používání školní zahrady – jen přední část, za bezpečnost dětí ručí rodiče, nesmí dojít k poškození zařízení

 

HLÁŠENÍ ZMĚN:

JE NUTNÉ NAHLÁSIT KAŽDOU ZMĚNU – TELEFON, ADRESU – ZAPSAT DO EVIDENČNÍHO LISTU!!!

 

ADAPTACE:

Pokud dítě dosud neplakalo a začne později, jedná se stále o adaptaci. Dětem dochází, že tento stav ranního vstávání a režimu je nevratný a pláč se může projevit později.

 

ŠKOLNÉ:

PROSÍME o výběr školného v hotovosti. Důvod: peníze tak zůstanou pro potřeby školky, nedostanou se na účet ZŠ a můžeme s nimi lépe hospodařit.

 • cena je 490,-/ dítě
   
 •  předškoláci jsou ze zákona osvobozeni a neplatí nic
   
 •  předškoláci, kteří mají odklad, platí  výše stanovenou úplatu
   
 •  termín je ve ŠŘ stanoven na 15. v měsíci, ale je možná domluva – platba dříve.  15. je poslední možný termín. Pokud rodič nemůže zaplatit v daný den, je potřeba si  s pověřenou osobou dohodnout náhradní termín
   
 • všechny děti platí plně, protože byly přijaty k celodenní docházce
 • -          pověřená osoba: Olga Smékalová
 • -          peníze za školné je možné předat i paní učitelce Rendárové, která je předá
 • -          pro vaši pohodlnost jsme umožnili výběr školného vždy od 1. dne v měsíci do posledního termínu, tj. 15. v měsíci

 

STRAVNÉ:

platby řešit pouze s jídelnou. Stále jsme oslovovány s různými dotazy – na tyto však nejsme schopny odpovědět – zbytečně nás to zdržuje od práce.

 

MOŽNÉ JSOU PLATBY OBĚDŮ PŘES INKASO

 

UZAVŘENÍ MŠ:

V době vánočních prázdnin je MŠ uzavřena, náhradní MŠ nezajišťujeme. Ostatní prázdniny a svátky jsou vždy vyvěšeny na nástěnce.

 

DOBROVOLNÉ DARY A SPONZORSKÉ DARY:

Učitelky vždy vydají příjmový doklad o přijetí daru a SRPŠ vystavuje potvrzení o sponzorování na odečet ze základu daně.

Stanovená výše dobrovolného příspěvku je 300,-/ dítě/ školní rok. Tento dobrovolný příspěvek se předává do fondu SRPŠ.

Dále budeme vybírat 200 Kč zálohově na školní akce (divadla, výlety…). Po vyčerpání této částky budeme vybírat další zálohu, pravděpodobně v dalším pololetí. Informace budou opět na nástěnce.

 

NÁSTĚNKA:

 

JE NUTNÉ DENNĚ PEČLIVĚ SLEDOVAT NÁSTĚNKU – NA NÍ BUDOU VYVĚŠENY VEŠKERÉ INFORMACE: PLATBY, VÝBĚR ŠKOLNÉHO, NÁVŠTĚVY DIVADEL, VÝLETY APOD.!!!  Ještě je mezi vámi spousta rodičů, kteří se pořád na něco ptají. Když odpovíme, že vše je nebo bylo na nástěnce, slyšíme šokující „TO JÁ NEČTU“.

 

PRŮKAZKOVÉ FOTO:

V šatně je tabule „Jsem ve školce“ – děti si donesou průkazkovou fotografii. Při příchodu do MŠ otočí domeček na foto, při odchodu na značku.

 

KROUŽKY:

LYŽOVÁNÍ: každý rok nabízí agentura Rok s pohybem lyžování pro starší děti, bližší informace po jejich obdržení.

FLÉTNA: v předchozích letech agentura Rytmik, zjistit zájem – v případě velkého zájmu kontaktujeme agenturu

 

FOTOGRAFIE Z AKCÍ:

Vyvěšeny na webových stránkách dle možností. Dále jsou fotografie i akce rozepsány v kronice.

Pokud má někdo z rodičů zájem o foto, může si donést flash disk.

MŠ má samostatné webové stránky: http:/msdrozdin.webnode.cz – můžete vkládat příspěvky, připomínky.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ NA VÁNOCE:

Pravděpodobně v říjnu bude objednán fotograf – výběr z nabídky – „Sněží“ či „Vánoční čas“. Kdo nechce své dítě fotografovat, nahlásí učitelce!!!

 

OBJEDNÁVKA KNIH:

Chodí k nám dealeři s nabídkou dětských knih, kuchařek, kalendářů, učebnic apod. tyto knihy jsou vždy umístěny v šatně i s ceníkem. Při objednávání je nutné provést platbu ihned!!! Nemáme žádné volné finanční prostředky. V případě, že tak nebude učiněno do příchodu dealera, nebude objednávka provedena!!!

 

OBLÉKÁNÍ:

Prosíme rodiče, aby s dětmi doma trénovali oblékání. Problém téměř všem dětem dělají hlavně ponožky, papučky – nechat je, aby se doma oblékaly samy.

Oblečené MUSÍ být řádně podepsáno!!!!Děti si svoje oblečení nepoznají!!! Stále děti nemají své oblečení podepsané, stále dohledáváme i pyžamka. PODPIS JE OPRAVDU NUTNOST, hlavně u menších dětí.

Náhradní oblečení a oblečení na pobyt venku je nutností!!! Když se děti počůrají, ať se mají do čeho převléknout. Pokud se tak stane během spaní, dostanou rodiče domů povlečení na vyprání.

Dále prosíme – nedávejte dětem oblečení, které si neumějí obléct! , např. úzké šatičky, košile apod. Dále u malých dětí prosíme o boty na suchý zip!

Boty, prosím, dávejte pod skříňku, nikoli do skříňky!!!

 

JÍDLO, PŘÍBORY:

Děti do jídla nenutíme! Jakékoliv alergie na stravu je nutné nahlásit (popř. jídlo, které dítě odmítá).

Příborem jedí pouze předškoláci. Spousta dětí má špatný úchop lžíce (i mezi staršími) – trénovat doma, opravovat.

 

SBĚR PAPÍRU:

POPROSTE VEŠKERÉ PŘÍBUZNÉ, ZNÁMÉ A KAMARÁDY, ABY VÁM SCHOVÁVALI STARÝ PAPÍR!!!

Již třikrát jsme vyhráli soutěž ve sběru papíru organizovanou ekologickým centrem Sluňákov. Pokaždé nám byl na Ekojarmarku na Horním náměstí předán pohár za 1. místo. V prvním roce byla výhra 12.000,- a další roky kvůli změně pravidel výhry ve výši 5.000,-, poslední rok pouze 3.000,-

Letos nám výhra unikla pouze o vlásek, proto prosíme noste papír i nadále v co největším množství!!

 

Za tyto peníze byly dětem pořizovány hračky na Vánoce, ke Dni dětí a také didaktické pomůcky, sportovní vybavení, netradiční výtvarné pomůcky apod.

V červnu 2012 jsme za tuto výhru a příspěvek SRPŠ ve výši 10.000,- zakoupili dětem lezeckou stěnu na zahradu.

Při nástupu do MŠ hned první den:

Rodiče obdrží "Zmocnění k odvádění dítěte". Toto jsou povini ihned vyplnit a odevzdat zpět učitelce. 

Co budou děti potřebovat do mateřské školy

 

Ve školce

 

 •     papuče s pevnou patou
   
 •     oblečení do třídy (tepláky nebo jiný pohodlný oděv)
   
 •     pyžamo (pokud dítě spí)
   
 •     náhradní spodní prádlo + ponožky (ve kříňce)
   
 •     2 balíky papírových kapesníků (na každé pololetí jeden balík)
   
 •     cvičební úbor (pro starší oddělení dětí nebo dle zájmu rodičů) 
      elastiské tepláky nebo šortky + tričko

 

Na pobyt venku

 

 •     tepláková souprava
   
 •     tenisky nebo jiná obuv do písku

 

 

! ! !  VŠE ŘÁDNĚ PODEPSANÉ  ! ! !

 

Upozornění:

Prosíme Vás, dohlédněte na to, aby Vaše děti měly ve kříňce vždy oblečení na pobyt venku. Z hygienických důvodů není možné, aby děti zůstaly ve stejném oblečení do třídy i na pobyt venku.